Thursday, Feb. 22, 2024

Idealna firma

Napisane przez:

|

24 lipca 2012

|

Opublikowane w:

Idealna firma

Spójna wizja firmy, jasno sformułowane cele, silny lider, a przede wszystkim samodyscyplina na każdym poziomie organizacji składają się na zdrowy mechanizm funkcjonowania firmy. Mechanizm, który w dzisiejszych czasach stanowi mocny element rywalizacji.

W procesie każdego zarządzania możemy wyróżnić pięć podstawowych działań: planowanie, organizowanie,  przekazywanie poleceń, koordynację i kontrolowanie. Kolejność nie jest przypadkowa. Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania powinniśmy jasno określić cele i w jakim czasie oczekujemy rezultatów. Kiedy już ustalimy cel i ramy czasowe, o wiele łatwiej jest zorganizować proces, dzięki któremu spełnimy nasze oczekiwania. Następstwem jest przekazanie poleceń dolnym strukturom organizacyjnym oraz bieżące koordynowanie pracami. Nie możemy zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest kontrola zarówno samego procesu pracy, jak i terminu realizacji czy odchyleń od wytyczonych norm. Dzięki bieżącej kontroli o wiele łatwiej będzie nam zareagować i wprowadzić niezbędne

korekty do planu. Mimo złożoności problemu zarządzanie to taki sam element jak każdy inny, którym rywalizują firmy, np. jakość produktu, cena, czas dostawy, sieć dystrybucji. Co prawda, dla zewnętrznego otoczenia procesy zarządzania przedsiębiorstwem nie są widoczne, ale to właśnie od ich jakości i poziomu organizacji zależy to, co dane przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom, począwszy od produktu aż po jakość usług. Jeśli wewnętrzna organizacja nie rozwija się wraz z rynkiem i jego potrzebami, wkrótce może się okazać, że firma – bez obranego celu i długoterminowej strategii – dryfuje zamiast płynąć w określonym kierunku.

Zarządzanie produkcją

Najpopularniejszym przykładem wpływu odpowiedniego zarządzania jest Toyota. Lean Management, zarządzanie produkcją opracowane na potrzeby japońskiego koncernu motoryzacyjnego, polega na stworzeniu przejrzystych struktur i relacji w firmie. Istotną zmianą było nadanie większego znaczenia zasobom pracy, dzięki czemu osiągnięto maksymalizację wykorzystania dostępnych zasobów i zminimalizowano straty surowców i czasu pracowników. System ten okazał się na tyle skuteczny, że pozwolił rywalizować na równi z największymi konkurentami światowymi. Z czasem marka Toyota doczekała się również opinii koncernu o wzorowej kulturze organizacyjnej, która nadal naśladowana jest przez wiele firm bez względu na branżę.

Indywidualna perfekcja

Kolejną słynną strategią zarządzania, która pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni, wręcz opętanego manią perfekcjonizmu, jest TQM (Total Quality Management). Ten model zarządzania, w dosłownym tłumaczeniu „kompleksowe zarządzanie jakością”, obejmuje wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa, które składają się na jego funkcjonowanie, od wejścia surowca aż po dystrybucję. Najważniejszym celem tej strategii jest poprawa jakości pracy na każdym etapie produkcyjnym. Oznacza to, że każdy pracownik na swoim stanowisku powinien dążyć do wykonywania swoich obowiązków jak najlepiej oraz dążyć do perfekcji. W niektórych przedsiębiorstwach organizowane są regularne spotkania pracowników, na których mają oni zgłaszać pomysły, w jaki sposób jeszcze bardziej mogą ulepszyć własną pracę.

Sztuka liderowania

Nowoczesne zarządzanie dotyczy również jednego z najważniejszych aspektów przedsiębiorstwa, a więc zasobów ludzkich. Idealna wizja to efektywne pozyskanie potencjału każdego pracownika do funkcjonowania firmy, osiągnięcia wytyczonych celów oraz budowania jej marki. Aby mogło to nastąpić w sposób płynny, cele firmy oraz prywatne cele pracownika powinny być zbieżne. Elementem, który spoi te cele i nada sens całej organizacji, jest lider. Rola lidera jest nieoceniona. Przede wszystkim musi stworzyć wizję organizacyjną grupy, wyznaczyć kierunek jej rozwoju, sformułować nowoczesne rozwiązania, które wyłuskają drzemiący potencjał pracowników i podniosą efektywność ich pracy. Co więcej, musi stanowić nieskazitelny wzór dla podwładnych. Aktywny lider ciągle dąży do samodoskonalenia, m.in. poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności. Swoim zachowaniem motywuje też pracowników, inspiruje ich oraz buduje pozytywne nastawienie do każdego zadania. O tym, jak istotną rolę pełni taka osoba, trafnie opisał Napoleon Bonaparte: „Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana”.

Powyższe rozwiązania to skuteczne metody, które zostały przetestowane przez ogromne koncerny, a skoro tam znalazły swoje zastosowanie i przyniosły wyraźny sukces, to na pewno warto rozważyć wdrożenie ich we własnej firmie.

 

Artykuł publikowany w magazynie Mistrz Branży, www.mistrzbranzy.pl

Artykuł do porbania w formacie PDF

Related News

Adam Foks w wywiadzie dla portalu www.MarketingDlaCiebie.pl
Jak efektywnie szukać informacji w internecie?
Od teraz tylko 3 dni zamiast dwóch tygodni.

About Author

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *