Thursday, Feb. 21, 2019

Czym jest strategia promocji ?

Napisane przez:

|

30 maja 2014

|

Opublikowane w:

Czym jest strategia promocji ?

Pojęcie strategii wywodzi się jeszcze ze starożytnej Grecji od słowa strategos, które oznaczało sztukę prowadzenia wojny. W dzisiejszych czasach strategię definiuje się jako plan przedsiębiorstwa, który zawiera główne kierunki działań, oraz wszelkie ich instrumenty, które pozwolą przystosować się przedsiębiorstwu do określonego otoczenia rynkowego. Zatem strategię można określić, jako koncepcję, której celem jest zapewnienie marce przyszłej pozycji względem otoczenia rynkowego. Idąc dalej, należy zastanowić się, czym jest konkretnie strategia promocji. Zazwyczaj strategia promocji odnosi się do konkretnej firmy i jest systemem zasad, reguł i wytycznych, które wyznaczają granice dla działań operacyjno-rynkowych przedsiębiorstwa. Jednym z najistotniejszych etapów formułowania strategii jest wyodrębnienie zasięgu geograficznego działań promocyjnych oraz obranie odpowiedniej formy ekspansji przestrzennej. Dwie podstawowe formy strategii to strategie krajowe oraz ponadnarodowe. Ponadto każda z nich posiada kilka wariantów geograficznych. Bardzo dobrze formy te przedstawia poniższa grafika. Strategie rynku krajowego mogą przybierać formę lokalną, regionalną, ponadregionalną oraz ogólnokrajową. Jeśli chodzi natomiast o rynek międzynarodowy to można realizować strategię przez eksport do określonych krajów, marketing na międzynarodowych rynkach regionalnych oraz rynku globalnym.

Usługi Marketing Serwis (Marketing Service na rynku brytyjskim) kierowane są dla przedsiębiorców z sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mikroprzedsiębiorstw. Wprowadzana e-usługa pozwala na samodzielną kreację strategii marketingowych przy wykorzystaniu min. mechanizmu sztucznej inteligencji. Dodatkowo dzięki bazie wykonawców pozwala na skontaktowanie się z potencjalnymi wykonawcami elementów strategii. E-usługa będzie realizowana na 2 rynkach docelowych polskim  i brytyjskim. Rozwiązanie posiada szereg innowacji na skalę międzynarodową   a realizacja projektu w sposób istotny przyczyni się do rozwoju branży reklamowej. Analiza konkurencji, w tym analiza dostępnych badań na ten temat pozwala stwierdzić, iż w zakresie analizy wytyczania strategii marketingowych i ich rozwoju cecha ta ma wszelkie znamiona innowacji. Zaawansowanie funkcjonalne i technologiczne oparte będzie na wytworzeniu bazy wiedzy, której zakres merytoryczny stanowi pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

Więcej o e-usłudze dowiedzieć się można na www.promujmnie.pl

znaki unijne

Related News

Jestem dumna z… – kto wygrał w Plebiscycie Lady Business Awards 2018.
RTB House wprowadza nowatorskie rozwiązanie Brand Safety
RTB House jedyną polską firmą w kategorii „Big Five” w rankingu Deloitte

About Author

(1) Komentarz

  1. Maciej Kozubik
    31 maja 2014 at 19:40

    Prosto i na temat. Jak zawsze autor ujął istotę problemu w sposób prosty i zrozumiały.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *